ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ足球奥运预选赛打响 中国队“开门黑”出线堪忧

 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ Aᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ 1᠄3 ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ᠤᠯᠢᠮᠫᠺ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠠᠵᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

足球奥运预选赛打响 中国队“开门黑”出线堪忧

足球奥运预选赛打响 中国队“开门黑”出线堪忧 卡塔尔多哈消息:北京时间1月13日,U-23亚洲杯暨2016年里约奥运会男足亚洲区预选赛在多哈正式拉开战幕。身处A组的中国国奥队,在小组赛首场比赛中1:3负于东道主卡塔尔,出线前景不容乐观。
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .