ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 50ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠭᠰᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠢᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠡᠭᠳᠡᠪᠡ 17岁女学霸被美著名大学录取 一暑假读50本书

 
 

17岁女学霸被美著名大学录取 一暑假读50本书

17岁女学霸被美著名大学录取 一暑假读50本书 2015-12-15 09:54 来源: 现代快报 浦安琪已读完上千本书 校方供图 浦安琪已读完上千本书 校方供图   前不久,现代快报曾报道,有关单位发布《江苏省高中生阅读情况调查报告》,江苏高中生近7成每年读书不到10本,过半数每周阅读不超3小时。江苏省天一中学高中生浦安琪一个暑假就读完50本书,到目前为止,她阅读过的书籍至少有上千本。丰富的阅读量帮助她被美国著名的杜克大学录取,成为今年该校在中国提前录取的18名学生中的一员。   今年17岁的浦安琪是天一中学国际部高三学生,“浦安琪是我们班上的‘李白’,因为她的文采十分出色。”班主任周建业说,每次批阅她的周记,都是一种享受。周建业介绍,浦安琪的文采、思想和视野等已经超越了同龄人,这都源于她丰富的阅读量。
 
 
Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged , .