ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 赤峰:在查干诺尔出售酸奶汤喂养的牧区笨猪

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13994847335

赤峰:在查干诺尔出售酸奶汤喂养的牧区笨猪

赤峰:在查干诺尔出售酸奶汤喂养的牧区笨猪。联系电话13948467335

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .