ᠶᠦᠸᠸᠢ ᠨᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ悦纳——配自动挡油耗4.9,仅售6万

ᠶᠦᠸᠸᠢ ᠨᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ

ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠳᠤᠬᠢᠯᠢᠭ ᠬᠢᠴᠡᠲᠠᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ—— ᠶᠦᠸᠸᠢ ᠨᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠰᠤ 4.9 ᠣᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ 6 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

悦纳——配自动挡油耗4.9,仅售6万

悦纳。没让人失望的家轿!比捷达漂亮10倍,配自动挡油耗4.9,仅售6万。

Posted in ᠲᠡᠷᠬᠡ·ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车房信息.