ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ西苏旗销售纯天然风干牛肉,风干羊肉,风干牛排

销售纯天然风干牛肉,风干羊肉,风干牛排

销售纯天然风干牛肉,风干羊肉,风干牛排,有意者联系n地址:锡盟苏尼特右旗 n联系电话;13947924796 15847946495n 联系人:布和

Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |味蕾美食 and tagged , , , .