ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ···赤峰市天山一中女足获全国冠军赛季军

赤峰市天山一中女足获全国冠军赛季军

在近日举行的2018-2019全国青少年校园足球联赛(高中女子组)冠军赛上,内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山一中女子足球队取得第三名的好成绩。并获得“体育道德风尚奖”。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .