ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠤᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ西乌旗:出售本地苏白牛肉!

西乌旗:出售本地苏白牛肉!

出售本地苏白牛肉!
地址:西乌旗柴达木街《白音贺喜格》奶食店
联系电话:13694782144

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息.