ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ 4 ᠄ 2 ᠺᠷᠥᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ 法国4:2击败克罗地亚 时隔20年再夺世界杯冠军

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ 4 ᠄ 2 ᠺᠷᠥᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ

2018 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ15 ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ 4 ᠄ 2  ᠪᠡᠷ ᠺᠷᠥᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

法国4:2击败克罗地亚 时隔20年再夺世界杯冠军

在15日进行的2018年俄罗斯世界杯决赛上,法国队以4:2战胜克罗地亚队,时隔20年再次捧起大力神杯。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .