ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ 在阿巴嘎旗想给别人家放羊

在阿巴嘎旗想给别人家放羊

自带二十几头牛,五十多个羊在阿巴嘎旗,想给别人家放羊。
联系电话:13474743528
18847961422

 
Posted in ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ | 信息荟萃 and tagged , , .