ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠸᠯᠬᠢ 2 ᠄ 0 ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋ 世界杯:比利时2-0英格兰,获世界杯季军

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠸᠯᠬᠢ 2 ᠄ 0 ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋

7ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ14 ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠸᠯᠬᠢ 2 ᠄ 0  ᠪᠠᠷ ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋  ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠨ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

世界杯:比利时2-0英格兰,获世界杯季军

北京时间7月14日晚22时,2018世界杯三、四名决赛,比利时在圣彼得堡克雷斯托夫斯基体育场2-0击败英格兰,获得季军创队史世界杯最佳战绩。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .