ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠷᠠᠽᠸᠯ 2 ᠄ 0 ᠺᠦᠰᠲ᠋ᠠ ᠷᠢᠺ世界杯:巴西2-0送哥斯达黎加出局

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠪᠷᠠᠽᠸᠯ 2 ᠄ 0 ᠺᠦᠰᠲ᠋ᠠ ᠷᠢᠺ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠋ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠷᠠᠽᠸᠯ 2 ᠄ 0  ᠪᠠᠷ ᠺᠦᠰᠲ᠋ᠠ ᠷᠢᠺ  ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

世界杯:巴西2-0送哥斯达黎加出局

北京时间6月22日晚上20:00,世界杯小组赛E组第二轮,巴西对阵哥斯达黎加。最终巴西2-0战胜哥斯达黎加。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .