ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠭ᠍᠍ᠸᠷᠮᠠᠨ 0᠄1 ᠮᠸᠺᠠᠰᠢᠺᠦ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ德国爆冷0-1墨西哥

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠭ᠍᠍ᠸᠷᠮᠠᠨ 0᠄1 ᠮᠸᠺᠠᠰᠢᠺᠦ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ F ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭ᠍᠍ᠸᠷᠮᠠᠨ ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ 0᠄1  ᠪᠡᠷ ᠮᠸᠺᠠᠰᠢᠺᠦ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

德国爆冷0-1墨西哥

北京时间6月17日23时(俄罗斯当地时间18时),世界杯F组比赛中,卫冕冠军德国爆冷0比1负于墨西哥。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .