ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售锡林郭勒盟自家羊肉

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂
ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂᠂
  ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15934917982
  ᠸᠢᠴᠠᠲ᠋:15934917982

出售锡林郭勒自家散养的羊肉

位于锡林郭勒天然草原、蒙古人家散养羊预订中,天然优质牧场散养羊,非饲料添加剂圈养羊可比,确保肉质鲜嫩(已分解、肢解便于下锅式或按您的需求私人订制)。均为3~4岁羊、每只约35~45斤左右!顺丰全国冷链发货,三日必达!需要的请联系:15934917982(同步微信)

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息, ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |舌尖美味 and tagged .