ᠴᠠᠩ ᠠᠨ CS55 长安汽车-长安CS55

ᠴᠠᠩ ᠠᠨ CS55

ᠴᠠᠩ ᠠᠨCS55 ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠮᠲᠠᠬᠠᠨ᠂ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ 8.39-13.29 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

长安汽车-长安CS55

长安汽车-长安CS55全部 |正在汽车之家车商城热卖,新车指导价:8.39-13.29万 。

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .