《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠠ《戊戌年》特种邮票在京开印

《戊戌年》特种邮票在京开印

8月2日,《戊戌年》特种邮票印刷开机仪式在北京举行,据了解,将于2018年1月5日正式发行。
来源:新华社

Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .