ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ西苏旗活畜市场即将开始

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

西苏旗活畜市场即将开始

 
Posted in ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|农畜市场 and tagged .