ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠢᠭᠣᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ··· 甘肃黄土高原马鞭草盛放引游人观花赏景

甘肃黄土高原马鞭草盛放引游人观花赏景

盛夏时节,甘肃永靖县刘家峡南滨河路的十里花堤,大片的马鞭草盛放如“紫色海洋”,吸引游人纷至沓来,观花赏景。
来源:新华网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .