ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭᠬᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ 2017《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ᠂ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠂ᠤᠷᠤᠰ ·鄂尔多斯杭锦旗即将举办2017年“中蒙俄商品展销会”

ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭᠬᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ 2017《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ᠂ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠂ᠤᠷᠤᠰ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ》ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

(ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠂ᠤᠷᠤᠰ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠡᠷᠡᠢ᠃)

鄂尔多斯杭锦旗即将举办2017年“中蒙俄商品展销会”

兹定于2017年4月5日-4月10日,在鄂尔多斯市杭锦旗民丰市场二楼,举办中蒙俄商品交易大会。
  此次大会由杭锦旗经济商务和信息化局和杭锦旗民族宗教事务局主办,达拉特旗草原牧都有限责任公司、达拉特旗娜仁民族服装有限公司承办,现面向社会各界开始招商,有意者请接洽。
  招商热线13847784438
来源:内蒙古鄂尔多斯杭锦旗网

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ |民族用品 and tagged .