ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠤ ᠯᠦᠸᠸ ᠪᠣᠭᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ 乌拉特中旗维多利保罗精品包专卖店

ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠭᠢ ᠪᠤᠤ ᠯᠦᠸᠸ ᠪᠣᠭᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠭᠴᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ 2.5 ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ 15247819197

【维多利保罗精品包专卖店】新货到真皮女包,厂家直销,看到此信息进店购包者全部女包2.5折,欢迎进店选购。
地址中旗哈萨尔步行街荣泰超市西傍边,
销售热线15247819197

Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .