ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售自家种的纯天然无化肥葵花油

 

出售自家种的纯天然无化肥葵花油

自家种的纯天然无化肥葵花油,

每斤12元,5斤10斤两种包装,货有限!

要的赶紧联系!13327063993

 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .