ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤD ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ···欧锦赛-皮克头球“绝杀”捷克 西班牙艰难“开门红”

 

ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤD ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠭ 1᠄0 ᠴᠸ᠋ᠺᠦᠰᠯᠤᠸᠡᠺᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ

2016 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤD ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠭ ᠦᠨ ᠫᠢᠺᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠂ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠭ 1᠄0 ᠴᠸ᠋ᠺᠦᠰᠯᠤᠸᠡᠺᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃

欧锦赛-皮克头球“绝杀”捷克 西班牙艰难“开门红”

6月13日,捷克队球员在比赛结束后。当日,在法国图卢兹进行的2016年欧洲足球锦标赛小组赛D组比赛中,西班牙队以1比0战胜捷克队。
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .