ᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠳ᠋ᠧᠷᠦᠢᠳ᠋ ᠪᠠᠬ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ欧冠决赛!皇马第11次夺冠

 
 

ᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠳ᠋ᠧᠷᠦᠢᠳ᠋ ᠪᠠᠬ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 2015-2016 ᠤᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠳ᠋ᠧᠷᠦᠢᠳ᠋( Real Madrid) ᠪᠠᠬ ᠮᠠᠳ᠋ᠧᠷᠦᠢᠳ᠋ S.A.D (Madrid S.A.D) ᠪᠠᠬ ᠢ 6᠄ 4 ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠳ᠋ᠧᠷᠦᠢᠳ᠋ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠯᠠᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

欧冠决赛!皇马第11次夺冠

近日,2015/2016赛季欧冠决赛在意大利米兰城上演,皇家马德里与马德里竞技争夺欧洲冠军杯。最终,120分钟1:1,皇马被马竞拖入点球大战,多名球员“虚脱”,最终以总比分6-4(点球5-3)取胜!

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .