ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ新疆哈密:初夏雪景如画

 
 

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

2016ᠤᠨ ᠤ  5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 21 —22 ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠳᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠂ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ᠳᠡᠨᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

新疆哈密:初夏雪景如画

2016年5月21日—22日,受冷空气影响,新疆哈密北部沿天山一带出现了降雪降温天气,最低气温降至-1℃。降雪过后,初夏的天山、草原银装素裹,美景迷人。 图片来源:视觉中国
 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .