ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ 3᠄ 0 ᠪᠢᠯᠢᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠷ皇马3-0比利亚雷亚尔

 
 

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ 3᠄ 0 ᠪᠢᠯᠢᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠷ

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 04:00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂2015/16 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 34 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳ᠋ᠷᠢᠳ᠋ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 3᠄ 0 ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠢᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ 8 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

 

皇马3-0比利亚雷亚尔

 北京时间4月21日04:00(西班牙当地时间20日22:00),2015/16赛季西甲第34轮一场焦点战在伯纳乌球场展开争夺,皇家马德里主场3比0完胜比利亚雷亚尔,本泽马传射建功,卢卡斯和摩德里奇扩大比分,C罗终场前伤退。皇马联赛8连胜后仍以1分之差紧追榜首。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .