ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ阿旗双海汽配新进来一批农用车

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭ᠌ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ( ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ )

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭ᠌ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ( ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ) 15147971723

阿旗双海汽配新进来一批农用车,

阿旗双海汽配新进来一批农用车, 同时常年经销各类汽车配件,换机油,修理等需要请到店内洽谈, 地址:三中西,大修场院街面,联系15147971723
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .