ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ···镶黄旗:优惠出售蒙古元素壁纸、壁画

 

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠳᠦ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 18047985689

镶黄旗:优惠出售蒙古元素壁纸、壁画

在新的装修季节来临之际,蒙古元素壁纸、壁画有大大的优惠活动哦!

格伦慕特公司蒙古壁画,可用于电视背景墙,沙发墙.卧室墙.酒店.KTV.烧烤店等!

机会难得,还有更多图案,欢迎来电话选购。

联系电话:18047985689

 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .