ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠠᠡᠰᠠᠨ ···锡盟苏尼特右旗销售纯天然风干肉

 

锡盟苏尼特右旗销售纯天然风干肉

销售纯天然风干牛肉,风干羊肉。

有意者联系地址:锡盟苏尼特右旗。

联系电话:13947924796 15847946495

联系人:布和

 
 
Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |味蕾美食 and tagged .