ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ 全国男子自由摔跤锦标赛包头开赛

 
 

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

2016 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ᠂ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ 46 ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 344 ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 8 ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠵᠧᠨ)

全国男子自由摔跤锦标赛包头开赛

3月29日上午,由国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心主办,自治区体育局、包头市人民政府承办的2016年“体彩杯”全国男子自由式摔跤锦标赛在包头市奥体中心开赛。本次比赛为期四天,共有来自北京、天津、上海、江苏、内蒙古、新疆建设兵团等45支代表队的374名运动员参与。尤其值得一提的是,本次赛事是为即将举办的里约奥运会选拔摔跤运动选手,水平、规格之高可见一斑。

记者了解到,2016年“体彩杯”全国男子自由式摔跤锦标赛设57公斤级、70公斤级、125公斤级等8个级别的竞赛项目。各级别录取前八名予以奖励。其中内蒙古派出两支代表队共26名运动员参加全部项目的比赛。记者在当日上午的比赛现场看到,各公斤级别的比赛有序进行,各代表队的选手们都十分看重这次比赛,竞相拿出最佳状态来参战。

据内蒙古自治区摔跤拳击跆拳道举重运动管理中心主任朝鲁介绍,今年是奥运年,本次比赛也是奥运会选拔赛,所以参赛选手的水平很高,竞争也非常激烈。目的就是通过比赛能够把最好的运动员选拔出来参加今年8月份在巴西里约举办的奥运会。朝鲁表示,国家体育总局非常重视这次比赛,地方也提供了非常好的竞赛平台。比赛之所以能够放在包头,是因为包头承办过一些国际国内比赛,大赛承办经验非常足,接待水平也很高。

“摔跤是内蒙古的传统项目,不过我们的摔跤是蒙古式摔跤,而这样的比赛是国际式摔跤,规则并不一样。”朝鲁表示,虽然如此,但内蒙古有着很好的摔跤运动基础。他说:“内蒙古的小孩儿摔跤的脚感都很好,尤其是蒙古族的孩子更甚,许多孩子在国际、国内的比赛中夺牌。近几年,外省市也都喜欢来内蒙古招收摔跤运动员。”

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .