ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠢᠨᠳᠤᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ 27 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ  ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠪᠠ打击非法捕鱼 印尼炸毁27艘外国渔船

 

打击非法捕鱼 印尼炸毁27艘外国渔船

  当地时间2016年2月22日,印度尼西亚在外海炸毁27艘外国渔船,展现捍卫经济海域的决心。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光 and tagged .