ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠸᠢ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ·呼和浩特姑娘韩梅在青年冬奥会上夺银

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠸᠢ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ

ᠨᠤᠷᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠸᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ 500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠨᠭᠬᠦᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠪᠡ᠃

呼和浩特姑娘韩梅在青年冬奥会上夺银

2月12日晚,第二届青年冬奥会在1994年冬奥会的举办地挪威利勒哈默尔开幕,2月13日,在速度滑冰比赛中,代表中国队出战的呼和浩特姑娘韩梅在女子500米的争夺中夺得1枚银牌。

据了解,本次比赛中国代表团派出23名选手参加4个大项7个分项28个小项的角逐。其中,在女子500米赛中中国队派出李华伟和韩梅出战。第一轮,李华伟在第11小组内道出场,与她同组的是日本选手小野优奈。李华伟滑出了39秒97,在所有选手中排名第三。韩梅在第12小组外道出场,与她同组的是日本选手熊谷萌。韩梅滑出39秒78,在所有选手中排名第二。第一轮过后,韩国选手金民顺以39秒30领先。第二轮比赛,李华伟在第12小组外道出场,同组的是韩国选手朴继舞,李华伟滑出39秒77,本轮依旧排名第三。韩梅在第13小组内道出场,与金民顺直接对决。韩梅滑出39秒66,落后于金民顺的39秒36排名第二。两轮比赛之后,金民顺以总成绩78秒66摘得金牌,韩梅以79秒44获得银牌,李华伟以79秒75获得铜牌。

韩梅的启蒙教练王宇鹏告诉记者:“500米属于韩梅的弱项,在随后的比赛中她还将参加团体短距离和1500米的争夺,在1500米中有实力问鼎冠军宝座。”

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .